Traktor

Traktor

Traktor, Keran James, 2016.

Tornajmo se na jideju deškuorša od mjesta i misal za kogot delo, kad duro deškuorš uvik nam ostane misal da tako ostane jideja i da ju se zapiše.