Susak Office

Susak Office

Susak Office, Daniel Devlin, Tomislav Brajnović, Petra Varl, Elisa Bollazzi, Tom Bayer and Oliver Ertl.

Pak je najglavnije da ova stvor z jideju ni jedina njihova jideja, nego uvik kako se more širit kroz novi deškuorš.