Office / Ured

Office / Ured

Office / Ured, daniel Devlin, 2016

Ove besede su bile letratone na zidu na jednoj galeriji, uputil jih je jedan umjetnik Bas Jan Ader, kako bi klol garoufuoli pored ovih besedi.