2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2022


Deškuorš Susački, Če je našilo ovde, vani i nasred.

translated into Susački by Totka Picinić

Susak Expo 2006, počel ćinit jideju kruoz deškuorš z judima i somim mjestom da razdili od nas i stvore starinu zajik i veze. Tuo je jideja za jerase i jideja po našu. Po našu je sve koj novo kako bi se stvorile naše misli, kako i ovuof taštamenat i ovuof projekt, tako se more sve ovo razumit i nerazumit, ol uspit ol neuspit. Pak je najglavnije da ova stvor z jideju ni jedina njihova jideja, nego uvik kako se more širit kroz novi deškuorš.

Misli kje se ne su ćakulale,
Posle su se zobile

Ove besede su bile letratone na zidu na jednoj galeriji, uputil jih je jedan umjetnik Bas Jan Ader, kako bi klol garoufuoli pored ovih besedi. Rekal je da ovi garoufuoli ne smu bit sila rakamani, da vala su obični, da bi barzo uvenuli pored ovoga taštamjenta. Nike misli ostaju zoblene, a nike misli se nanke ni ne reču. Tako ustane spomen nezoblenih jideji. Kada god  nam pride čudna jiskra, ali ju pustimo da nam se ostvari. A kad nam ovuof umjetnik Bas Jan Ader poslol vuov urdin mi nikad ne bi znali negove nediškurene besede. Bilo bi tješko stvorit ovu vezu nad nas i ove jideje.

Jedan deškuors na klubu stvoril je besedu ko se nikad nebi čakulala. Poznivat deštini pomore nam pokozat koliko lorgo moremo prit kozat svoje stvore i starinu. A kad čekot ne moremo ol nijećemo odredit tuo nam ne ustane na besedi. Ovo me poteže namisli na onoga ki je pisol pjesme, Koleri|a koj je to zapisol koj viziju ku sanamo al ju ne govorimo. Mi jimamo naše besede kje odredimo i kje govorimo ono će oćemo. Mi tjendimo i deškurimo. Jišćemo da nas se kapi zonimi zo kimi čakulamo, mi pratimo kako se čudu, kako se grunde po naj zoda se pokupimo.

Latimo se na te besede da vidimo kako naš deškuorš i po potribi kanbijiva našu jideju. Arene se ne kanbijiva. Deškuorš more počat na klubu va kegot uštariji, al se istešo širi po drugim mjestu s drugim judima. Svaki deškuorš se malo kanbijiva pa se počne čakulat čegot novo. Kigot otvori novu jideju i ako se čakulo svejeno, nikad nesu besede svejene.

Tornajmo se na jideju deškuorša od mjesta i misal za kogot delo, kad duro deškuorš uvik nam ostane misal da tako ostane jideja i da ju se zapiše.

Ovuof taštamenat je više klajen i razmišlen na umjetnički način. Ono će mislimo nuditi su niki novi puti, misli ki se uvik moru skuntrovat s drugim judima.

Đo Melvin, Pomajić 2006